Onderzoeken

Wij nemen regelmatig deel aan wetenschappelijk onderzoeken. Hierbij willen wij een steentje bijdragen om de kwaliteit van de verloskundigenzorg in Nederland te verbeteren. Alle gegevens worden uiteraard anoniem verwerkt en strikt vertrouwelijk behandeld.
Voor diverse onderzoeken hebben wij jullie bijdrage nodig. Tijdens de aanmelding zullen we vragen om deel te nemen. Uiteraard mag je zelf beslissen, al dan niet, deel te nemen.

Op dit moment verleent de praktijk haar samenwerking aan de volgende onderzoeken:

Peridos registratie
Is een landelijk systeem waarin alle zorgverleners (verloskundigen, gynaecologen, echoscopisten) de gegevens van prenatale screening registreren. Het gaat hier om de voorlichting en uitvoering van alle combinatietesten en 20-weken- echo’s bij Nederlandse zwangeren. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en de verwerking voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan het registreren van medische persoonsgegevens. Peridos wordt gecoördineerd door het RIVM.

Landelijk Verloskundig Registratie systeem
Wij werken mee aan de Landelijke Verloskunde Registratie (LVR). Voor deze registratie leveren verloskundigen uit de 1e lijn gegevens aan over de zorg aan zwangere/barende vrouwen, kraamvrouwen en hun pasgeborenen. Dit landelijke systeemis een belangrijke bron voor zorgverleners en beleidsmakers in de verloskunde. De medische gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd en verwerkt.

Gewoon Gezond Zwanger
Onze praktijk doet mee aan onderzoek van de Academie Verloskunde Maastricht, genaamd: Gezoon Gezond Zwanger.

Het onderzoeksprogramma Gewoon Gezond Zwanger sluit nauw aan bij het advies van de Wetenschapscommissie Verloskunde (uitgebracht in februari 2010). Dit advies omvat o.a. aanbevelingen voor een onderzoeksagenda die de kwaliteit van de eerstelijns verloskundige zorg moet bevorderen. Hoge prioriteit wordt gelegd bij onderzoek naar gezondheidsbevorderende interventies, waarbij expliciete aandacht wordt gevraagd voor ‘…onderzoek naar de ontwikkeling van interventies gericht op het voorkomen en bestrijden van overgewicht tijdens en rond de zwangerschap’ en ‘… onderzoek naar het onderkennen van mentale gezondheidsproblemen en het bevorderen van de mentale gezondheid van zwangere vrouwen’. Ook het belang van ‘…het verbeteren van de samenwerking … tussen verloskundigen en andere zorgverleners…’ wordt benoemd als belangrijk onderzoeksthema.

Het doel van het programma is om eerstelijns verloskundigen toe te rusten met gezondheidsbevorderende competenties en interventies om gezonde gewichtstoename en maternale stress door de beschikbaarheid van screeningsinstrumenten en best-practice programma’s te vergroten, door het ontwikkelen van een robuuste eerstelijns samenwerkingsstructuur, door het integreren van evidence–based protocollen en best-practice in het onderwijs.

Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek.

Healthy Pregnancy 4 All

hp4all

De zorg rondom de zwangerschap in Nederland is voor verbetering vatbaar. Daarom heeft het ministerie van VWS opdracht gegeven voor het project Healthy Pregnancy 4 All.
Dit project levert een bijdrage aan een betere gezondheid van zwangere vrouwen en hun kinderen. Een onderdeel van dit project is het aanbieden van het kinderwensspreekuur door huisartsen en verloskundigen. Hiermee wordt voordat u zwanger bent de kans op het krijgen van een gezonde baby vergroot.

Wij doen mee met dit project en bieden het kinderwensspreekuur aan!
Het kinderwensspreekuur is voor alle vrouwen en stellen die nadenken over een kinderwens.
Tijdens dit spreekuur worden onder meer leefstijl, medicijngebruik en het slikken van foliumzuur besproken. Hiermee worden persoonlijke risico’s in kaart gebracht. Want, hoe gezonder u aan uw zwangerschap begint, hoe groter de kans op het krijgen van een gezonde baby. Verder kunt u terecht met al uw vragen over vruchtbaarheid.

Het kinderwensspreekuur begint met het thuis invullen van ZwangerWijzer.nl. Het is belangrijk dat u deze online vragenlijst invult vòòrdat u de afspraak heeft. Hierdoor kunnen wij ons goed voorbereiden op uw bezoek.

Hoe vult u ZwangerWijzer.nl in?
1. Ga naar www.zwangerwijzer.nl
2. Beantwoord alle vragen.
3. Aan het einde van de vragenlijst krijgt u een overzicht van al uw antwoorden. U krijgt de vraag of u dit overzicht naar uw huisarts of verloskundige wilt mailen. Het e-mailadres van onze praktijk is: info@verloskundigenpraktijkeva.nl

Wilt u meer informatie over het kinderwensspreekuur?
Bel gerust naar onze praktijk (T. 013-513 49 20), kijk eens op www.ZwangerWijzer.nl en/of www.strakszwangerworden.nl.

hp4all1

 

RESPECT studie
De RESPECT studie is een wetenschappelijk onderzoek waarbij gezocht wordt naar risicofactoren die voorspellend zijn voor een hoge bloeddruk(pre-eclampsie) en suikerziekte in de zwangerschap (zwangerschapsdiabetes).

Voor jou betekent dit dat er 2 buisjes extra bloed wordt afgenomen bij het eerste trimester laboratoriumonderzoek (je wordt dus niet extra geprikt). Daarnaast word je gevraagd een vragenlijst in te vullen. En bij de 20 weken echo wordt er extra gekeken naar de doorstroming van het bloed in de baarmoedervaten.

We gaan ervan uit dat de uitkomsten van dit onderzoek kunnen ons helpen betere zorg te leveren.

Uitgebreide informatie is te lezen op de website van ZonMw.

Nieuws:
We zijn erg blij jullie te kunnen vertellen dat het is gelukt om in Nederland 4000 zwangeren te includeren voor de RESPECT-studie. We hoeven op dit moment geen nieuwe zwangeren te includeren voor dit onderzoek. Voor alle zwangeren die al meedoen aan het onderzoek loopt het onderzoek gewoon door. De laatste dames zullen in juli/augustus 2014 bevallen.