Scholing: laag-risicobevallingen

Wij streven naar zoveel mogelijk begeleiding door jullie eigen verloskundige. Een aantal medische redenen om naar het ziekenhuis te gaan zijn:

  • wens tot pijnstilling (remifentanil),
  • als de baby in het vruchtwater heeft gepoept (meconiumhoudend vruchtwater),
  • langer dan 24 uur gebroken vliezen en
  • vroeggeboorte vanaf 35 weken.

Wij, de verloskundigen, kennen jullie het beste en kunnen de begeleiding van zogenaamde ‘laagrisico’ bevallingen heel goed zelf doen in de veiligheid van het ziekenhuis, mits hiervoor extra opleidingen zijn gevolgd. Indien er complicaties optreden, neemt de gynaecoloog de zorg alsnog over.

Colette is hier al extra in opgeleid. Lindsay wordt op dit moment geschoold om ook deze doorbegeleiding veilig te mogen en kunnen doen.