Vergoeding combinatietest 2015

Veranderingen per 1 januari 2015 vergoeding combinatietest

Vanaf 01-01-2015 zijn er wijzigingen in de vergoedingen voor downscreening.

Vanaf 01-01-2015 moeten alle vrouwen de combinatietest zelf betalen. Dit geldt ook voor de vrouwen die 36 jaar of ouder zijn. In sommige gevallen wordt het vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit kan je navragen bij je eigen verzekering.

De combinatietest wordt wel vergoed bij een medische indicatie.

Vanaf 01-01-2015 hebben vrouwen die 36 jaar of ouder zijn ook geen rechtstreekse toegang meer voor een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Zij kunnen eerst kiezen voor een combinatietest, die niet standaard meer vergoed wordt.

Is de uitslag van de combinatietest verhoogd dan vallen de kosten van vervolgonderzoek (NIPT, vlokkentest, vruchtwaterpunctie) onder de zorgverzekering. Deze kosten gaan wel ten koste van je eigen risico.